A Report

Evo, primera kako se piše izveštaj na engleskom jeziku. Ovaj rad može biti od koristi polaznicima na višim nivoima. Introduction The aim of this report is to describe work of …