Poslovni Engleski

Business English - nezaobilazan korak u usavršavanju poslovnih ljudi

O potrebi dobrog vladanja engleskim jezikom u 21. veku nije potrebno ni govoriti. Možemo reći da se u poslovnom svetu engleski jezik više i ne smatra stranim jezikom. Podrazumeva se da svaki poslovni čovek ili žena ima nivo znanja engleskog koji je neophodan u komunikaciji koja se danas odvija na globalnom nivou. Zbog toga je upis na kurs poslovnog engleskog nasušna potreba svih onih koji teže boljem zaposlenju, obrazovanju, napredovanju u poslu.

Časovi poslovnog engleskog jezika odvijaju  se tempom po želji polaznika, a najčešće je to 2 puta nedeljno po 90 minuta. Jedan kurs traje 4 meseca, odnosno 32 dvočasa.

Kod biznis varijante engleskog jezika akcenat je na malom broju polaznika. Individualna, poluindividualna nastava ili mini-grupe od 3 polaznika u našoj praksi pokazale su se kao najbolje rešenje za poslovne ljude koji, zbog velikog broja obaveza, žele brze rezultate.

U toku kursa rad je usmeren na realnu komunikaciju u poslovnom okruženju,  dok su gramatika i leksika samo propratni elementi koji za cilj takođe imaju jezički pravilno vođenje razgovora u sferi poslovanja.

Poslovni kurs engleskog podeljen je na 5 nivoa, od početnog do naprednog.

A1 – Početni (Elementary)

A2 – Predsrednji (Pre-Intermediate)

B1 – Srednji (Intermediate)

B2 – Viši (Upper-Intermediate)

C1 – Napredni (Advanced)

Poslovni kursevi engleskog jezika po pravilu su „jači“ u odnosu na nivoe opšteg engleskog. To znači da je, na primer, za osnovni kurs poslovnog engleskog (A1) potrebno da polaznik već ima predznanje na ovom nivou.

Nivo poznavanja engleskog jezika određujemo na besplatnom testiranju, jer je izuzetno važno da svaki polaznik dobije odgovarajući pristup i podršku za onaj stupanj jezika koji mu je potreban.

U nastavi koristimo svetski priznatu i najpopularniju ediciju za usavršavanje na engleskom jeziku Market Leader (izdavačke kuće Pearson). Ovaj kurs obuhvata sve nivoe od A1 do C1. Pomenućemo neke od tema koje su usko vezane za moderno poslovanje:

  • vođenje sastanaka
  • razgovori telefonom
  • pregovaranje
  • rad sa klijentima
  • prodaja
  • marketing
  • menadžment
  • team building
  • ljudski resursi…

Sertifikati

Na kraju svakog kursa polaznici kursa polažu test na osnovu kojeg izdajemo sertifikat o položenom ispitu. Sertifikat je na srpskom i engleskom jeziku.

Cena poslovnog kursa engleskog jezika je ista kao za časove i kurseve opšteg engleskog

Business English - Online Lekcije

Naučite korisne fraze iz domena poslovnog engleskog jezika. Pratite naše objave na sajtu i društvenim mrežama i iskoristite sve besplatne lekcije koje delimo sa Vama.
Besplatno

Imate predznanje?

Testirajte se i saznajte koji je Vaš nivo znanja, ili se prijavite na kurs.
Besplatno