MINI grupe

Ovaj vid nastave podrazumeva rad nastavnika sa 3 polaznika.

ORGANIZACIJA NASTAVE

 • Organizovanje u mini grupe bazirano je na prethodnom dogovoru 3 polaznika koji žele zajedno da pohađaju kurs jezika, što takođe znači da bi polaznici trebalo da budu na približnom nivou znanja. Preciznije određivanje nivoa znanja obavlja se u našoj školi, a u slučaju nejednakosti nivoa znanja među polaznicima, program se uglavnom prilagođava nižem nivou. Izuzetno, po želji polaznika, može se prilagoditi i drugačije.
 • Nastava se odvija 1x, 2x, ili više puta nedeljno, po želji polaznika, i u skladu sa postojećim rasporedom Škole LIBER.
 • Časovi traju 90 minuta (dvočas).
 • Zakazani termini podrazumevaju unapred određene dane i vreme održavanja časova.
 • Škola polaznicima obezbeđuje besplatnu literaturu kao i audio materijal.

KOME SU NAMENJENI ČASOVI U MINI GRUPAMA

Ovaj vid nastave idealan je za osobe koje žele da maksimalno iskoriste raspoloživo vreme i brže se osposobe za komunikaciju na stranom jeziku. Časovi u mini grupi naročito su pogodni za one polaznike koji žele da se ohrabre u komunikaciji i steknu veće samopouzdanje.

ISPITI I SERTIFIKATI

Na kraju kursa polaznici imaju mogućnost da polažu završni ispit i, po položenom ispitu, besplatno dobijaju diplomu na srpskom jeziku i jeziku koji su polagali.

PLAĆANJE

 • Cena časova u mini grupi je 1.800 din. za 90 minuta, odnosno 600 din. po polazniku.
 • Plaćanje se vrši pre ili posle svakog dvočasa ili unapred za dogovoreni period.
 • Ovaj vid nastave ima predviđen popust za plaćanje 4 ili više časova u paketu.
 • Polaznici mogu otkazati čas najviše 2 X mesečno, najkasnije prethodnog dana. 
 • Ukoliko polaznici otkažu svoj dolazak na dan kada je čas zakazan, plaća se polovina cene časa.
 • Takođe, kod prethodno najavljenih godišnjih odmora, službenih putovanja, iznenadne bolesti ili bolničkog lečenja, u slučaju odsustva za vreme državnih praznika ili ako je profesor otkazao čas, polaznici nisu u obavezi da plate neodržane časove.