POLUINDIVIDUALNI časovi

Ovakav vid nastave podrazumeva rad profesora sa 2 učenika.


Poluindividualni časovi engleskog, nemačkog i ruskog jezika organizuju se po našim nastavnim programima ili prema specijalnim potrebama polaznika (konverzacija, gramatika, priprema za intervju, polaganje ispita i sl.).

Kod ovakvih časova sami određujete način i dinamiku nastave, a cena je daleko niža od cene privatnih časova preko oglasa. Na kraju nivoa po želji polažete ispit i dobijate diplomu.


Organizovanje u poluindividualne časove bazirano je na prethodnom dogovoru 2 polaznika koji žele zajedno da pohađaju kurs jezika, što takođe znači da bi polaznici trebalo da budu na približnom nivou znanja. Preciznije određivanje nivoa znanja određuje se u našoj školi, a u slučaju nejednakosti nivoa znanja među polaznicima, program se uglavnom prilagođava nižem nivou. Izuzetno, po želji polaznika, može se prilagoditi i drugačije.


Ovaj vid učenja pogodan je za one polaznike koji žele da im profesor posveti veću pažnju, a da u isto vreme i cena bude pristupačnija nego što je to slučaj sa individualnim časovima.