Engleski za firme

Engleski za firme - neizostavan korak ka obučavanju poslovnih ljudi

U današnje vreme o potrebi dobrog vladanja engleskim jezikom nije potrebno ni govoriti. Ova činjenica je najočiglednija u poslovnom svetu gde se engleski jezik više i ne smatra stranim jezikom. Podrazumeva se da svaki poslovni čovek i žena imaju dobar nivo znanja engleskog neophodan za komunikaciju u korporativnim sredinama. Zbog toga je upis vaših zaposlenih na kurs opšteg ili poslovnog engleskog nasušna potreba svake kompanije koja težei boljem poslovanju, bržem i efikasnijem sklapanju poslova, i napredovanju u biznisu.

Časovi poslovnog ili opšteg engleskog jezika odvijaju  se tempom po želji polaznika, a najčešće je to 2 puta nedeljno po 90 minuta. Jedan kurs traje 4 meseca, odnosno 32 dvočasa.

Kod ovakvog vida nastave akcenat je na malom broju polaznika. Individualna, poluindividualna nastava ili mini-grupe od 3 polaznika u našoj praksi pokazale su se kao najbolje rešenje za poslovne ljude koji, zbog velikog broja obaveza žele brze rezultate.

U toku kursa rad je usmeren na realnu komunikaciju u poslovnom i/ili svakodnevnom okruženju, dok su gramatika i leksika samo propratni elementi koji za cilj takođe imaju jezički pravilno vođenje razgovora u sferi poslovanja.

Poslovni i opšti kursevi engleskog podeljeni su na 5 nivoa, od početnog do naprednog.

A1 – Početni (Elementary)

A2 – Predsrednji (Pre-Intermediate)

B1 – Srednji (Intermediate)

B2 – Viši (Upper-Intermediate)

C1 – Napredni (Advanced)

Poslovni kursevi engleskog jezika po pravilu su „jači“ u odnosu na nivoe opšteg engleskog. To znači da je, na primer, za osnovni kurs poslovnog engleskog (A1) potrebno da polaznik već ima predznanje na ovom nivou.

Nivo poznavanja engleskog jezika određujemo na besplatnom testiranju, jer je izuzetno važno da svaki polaznik dobije odgovarajući pristup i podršku za onaj stupanj jezika koji mu je potreban.

Za potrebe opšteg engleskog u nastavi koristimo najpopularniji program izdavačke kuće Oksford – English File.

Kurs poslovnog engleskog zasniva se na svetski priznatoj ediciji za usavršavanje na engleskom jeziku Market Leader, izdavačke kuće Pearson.

Oba kursa obuhvataju sve nivoe od A1 do C1.

Pomenućemo neke od tema koje su usko vezane za moderno poslovanje:

  • vođenje sastanaka
  • razgovori telefonom
  • pregovaranje
  • rad sa klijentima
  • prodaja
  • marketing
  • menadžment
  • team building
  • ljudski resursi…

Sertifikati

Na kraju svakog kursa polaznici kursa polažu test na osnovu kojeg izdajemo sertifikat o položenom ispitu. Sertifikat je na srpskom i engleskom jeziku.

Cena opšteg ili poslovnog kursa engleskog jezika zavisi od toga da li nastavnik dolazi u Vašu firmu, ili se časovi održavaju u prostorijama naše škole ili na daljinu.

Business English - Online Lekcije

Naučite korisne fraze iz domena poslovnog engleskog jezika. Pratite naše objave na sajtu i društvenim mrežama i iskoristite sve besplatne lekcije koje delimo sa Vama.
Besplatno

Imate predznanje?

Testirajte se i saznajte koji je Vaš nivo znanja, ili se prijavite na kurs.
Besplatno