Pravilnik škole

PRAVILNIK ŠKOLE

GRUPNA NASTAVA

Grupe se formiraju od 4 do najviše 8 polaznika. Ukoliko u nekom trenutku broj polaznika bude manji od 4, škola ima pravo da grupu pripoji drugoj grupi ili da polaznicima ponudi nastavak po izmenjenim uslovima.

Zakazani termini u grupama su stalni i mogu se promeniti u skladu sa rasporedom škole ukoliko za to ima upražnjenih stalnih termina.

Nastava u grupi odvija se 2 puta nedeljno ili češće, časovi traju po 90 minuta (dvočas).

Standardni kursevi koji se odvijaju tokom školske godine (od septembra do juna, a  po dogovoru i tokom leta) traju 32 ili 40 dvočasa (4-5 meseci) ili duže, u zavisnosti od programa nastave.

Osnovna cena standardnih kurseva je 4.000 din. mesečno, odnosno za 8 dvočasa.

Za studenteđakepenzionerenezaposlene i sve koji završe 1 kurs u našoj školi cena je 3.600 din. mesečno (8 dvočasa). 

Za grupni i porodični dolazak cena je 3.200 din. mesečno (8 dvočasa). Za naknadno dovođenje prijatelja polaznik dobija popust od 25% u naredna 4 meseca uz uslov da dovedena osoba redovno pohađa kurs.

Plaćanje se vrši na mesečnom nivou kod standardnih kurseva, ili češće, srazmerno tempu nastave.

Prva rata uplaćuje se u roku od 2 nedelje od početka kursa, a ostale rate u razmaku od po mesec dana ili češće kod ubrzanih kurseva. Jedna rata obuhvata 8 održanih dvočasa. Plaćanje je moguće izvršiti u školi gotovinom, čekom ili preko računa.

U slučaju kašnjenja sa plaćanjem, polaznicima se šalje podsetnik putem sms poruke ili elektronske pošte.

Polaznici koji uz prethodnu najavu odsustvuju 4 ili više vezanih dvočasa ne plaćaju za taj period. Polaznici koji odsustvuju sa časova periodično u obavezi su da plate ceo iznos kursa.

Polaznici imaju pravo da odslušaju besplatno 2 časa u grupi, pre nego što se odluče za kurs.

Škola svim polaznicima obezbeđuje besplatnu literaturu i besplatan audio materijal, a skripta po kojoj se odvija nastava može se dobiti i u pdf formatu. 

Škola polaznicima obezbeđuje literaturu i audio materijal.

Na kraju kursa polaznici imaju mogućnost da polažu završni ispit i, po položenom ispitu, dobiju diplomu besplatno na srpskom jeziku i jeziku koji su polagali.

INDIVIDUALNI, POLUINDIVIDUALNI časovi, MINI-GRUPE

Rad sa 1 polaznikom.

Nastava se odvija 1 ili više puta nedeljno, časovi traju po 90 minuta (dvočas).

Cena časa je 1.400 din. za 90 min.

Za uplatu od 4 ili više časova odjednom cena je 1.250 din. po času.

2 polaznika u grupi.

Nastava se odvija 1 ili više puta nedeljno, po dogovoru.

Časovi traju po 90 minuta (dvočas).

Cena časa je 1.600 din. 

Za uplatu paketa od 4 ili više časova, cena je 1.500 din. po času.

3 polaznika u grupi

Nastava se odvija 1 ili više puta nedeljno, po dogovoru.

Časovi traju po 90 minuta (dvočas).

Cena časa 90 min. je 1.800 din.

Za uplatu 4 ili više časova odjednom, cena sa popustom je 1.650 din. po času.

Plaćanje se vrši unapred na dnevnom, nedeljnom, ili mesečnom nivou, po želji polaznika.

Plaćanje je moguće izvršiti u školi gotovinom ili čekom, ili elektronski. Takođe, polaznici mogu da plate kurs jezika preko računa firme.

U slučaju kašnjenja sa plaćanjem, polaznicima se šalje podsetnik putem sms poruke ili elektronske pošte.

 

Polaznici mogu da otkažu najviše 2 časa mesečno i to najkasnije prethodnog dana, odnosno 1 čas mesečno ako časove pohađaju 1 X nedeljno.

Ako se čas otkaže istog dana ili se prekorači broj dozvoljenih otkazivanja plaća se cena polovine časa, odnosno ceo iznos u slučaju nedolaska bez obaveštenja.

Časovi se neće naplaćivati kod prethodno najavljenih godišnjih odmora (do 3 nedelje), u slučaju bolesti, za vreme državnih praznika ili ako je profesor otkazao čas.

Plaćanje se vrši pre ili posle svakog dvočasa ili za dogovoreni period unapred.

Škola polaznicima obezbeđuje literaturu i audio materijal.

Na kraju kursa polaznici imaju mogućnost da polažu završni ispit i, po položenom ispitu, dobiju diplomu besplatno na srpskom jeziku i jeziku koji su polagali.