POLUINDIVIDUALNI časovi

Ovakav vid nastave podrazumeva rad profesora sa 2 učenika

ORGANIZACIJA NASTAVE

  • Organizovanje u poluindividualne časove bazirano je na prethodnom dogovoru 2 polaznika koji žele zajedno da pohađaju kurs jezika, što takođe znači da bi polaznici trebalo da budu na približnom nivou znanja.
  • Preciznije određivanje nivoa znanja obavlja se u našoj školi, a u slučaju nejednakosti nivoa znanja među polaznicima, program se uglavnom prilagođava nižem nivou. Izuzetno, po želji polaznika, može se prilagoditi i drugačije.
  • Nastava se odvija 1x, 2x, ili više puta nedeljno, po želji polaznika, i u skladu sa postojećim rasporedom Škole LIBER.
  • Časovi traju 90 minuta (dvočas).
  • Škola polaznicima obezbeđuje besplatnu literaturu kao i audio materijal.

KOME SU NAMENJENI POLUIDIVIDUALNI ČASOVI

Ovaj vid učenja pogodan je za one polaznike koji žele da im profesor posveti veću pažnju, a da u isto vreme i cena bude pristupačnija nego što je to slučaj sa individualnim časovima.

ISPITI I SERTIFIKATI

Na kraju kursa polaznici imaju mogućnost da polažu završni ispit i, po položenom ispitu, besplatno dobijaju diplomu na srpskom jeziku i jeziku koji su polagali.

PLAĆANJE

  • Cena poluindividualnih časova je 1.600 din. za 90 minuta, odnosno 800 din. po polazniku.
  • Plaćanje se vrši pre ili posle svakog dvočasa ili unapred za dogovoreni period.
  • Ovaj vid nastave ima predviđen popust za plaćanje 4 ili više časova u paketu.
  • Polaznici mogu otkazati čas 2x mesečno, najkasnije prethodnog dana. Ukoliko polaznici otkažu svoj dolazak na dan kada je čas zakazan, plaća se polovina cene časa.
  • Takođe, kod prethodno najavljenih godišnjih odmora, službenih putovanja, iznenadne bolesti ili bolničkog lečenja, u slučaju odsustva za vreme državnih praznika ili ako je profesor otkazao čas, polaznici nisu u obavezi da plate neodržane časove.