POLUINDIVIDUALNI časovi

Poluindividualni časovi - prijatna atmosfera u dvoje

Ovaj vid učenja pogodan je za one polaznike koji žele da im profesor posveti veliku pažnju, a da u isto vreme i cena bude pristupačnija nego što je to slučaj sa individualnim časovima.

Poluindividualni časovi veoma su pogodni za sve vas koji želite da se ohrabrite u komunikaciji i steknete veće samopouzdanje.

Organizacija nastave

Organizovanje u poluindividualne časove bazirano je na prethodnom dogovoru 2 polaznika koji žele zajedno da pohađaju kurs jezika, što takođe znači da bi polaznici trebalo da budu na približnom nivou znanja.

Nastava se odvija 1x, 2x, ili više puta nedeljno, po želji polaznika, i u skladu sa postojećim rasporedom Škole LIBER.

Časovi traju 90 minuta (dvočas).

Škola polaznicima obezbeđuje besplatnu literaturu kao i audio materijal.

Pogledajte i druge vidove nastave

Kako su osmišljeni naši časovi

Časovi su osmišljeni tako da polaznici komuniciraju i u paru, a ne samo sa predavačem. Profesor je taj koji vodi tok časa u pravcu osnovnih veština. Čitanje, razgovor, slušanje i pisanje potpomognuti su lekcijama iz gramatike i leksike. Polaznici se postepeno uvode u samostalno snalaženje u realnim životnim situacijama. Osim materijala iz udžbenika, naši profesori na časovima redovno organizuju brojne zabavne aktivnosti. Igre, podele uloga, popularne pesme na jeziku koji se uči, pantomima, samo su neke od naših omiljenih aktivatora govora. Osim toga, naši predavači primenjuju i mnoge druge kreativne ideje. Takav pristup umnogome pomaže našim učenicima da se oslobode eventualne nelagodnosti u pogledu govora i upotrebe stranog jezika.

Da biste postigli najbolji efekat u učenju, potrebno je da budete u grupi koja odgovara Vašim potrebama i znanju. Preciznije određivanje nivoa znanja obavlja se onlajn i u našoj školi, a u slučaju nejednakosti nivoa znanja među polaznicima, program se uglavnom prilagođava nižem nivou. Izuzetno, po želji polaznika, može se prilagoditi i drugačije.

Kod ovog tipa nastave cena je povoljnija od cene individualnih i časova. Cene u našoj školi takođe su značajno niže od onih koje ćete naći u drugim školama stranih jezika.

Sertifikati

Na kraju svakog kursa učenici polažu završni ispit na osnovu kojeg izdajemo sertifikat o položenom ispitu na srpskom i stranom jeziku. Kursevi se takođe mogu koristiti kao priprema za polaganje ispita u sertifikovanim ustanovama i sticanje međunarodno priznatih diploma.