INDIVIDUALNI časovi

Individualni časovi podrazumevaju rad profesora sa jednim učenikom. Ovaj vid nastave idealan je za osobe koje bi da maksimalno iskoriste raspoloživo vreme i brže se osposobe za komunikaciju na stranom jeziku.


individualni časovi stranog jezikaIndividualni časovi engleskog, nemačkog i ruskog jezika organizuju se po našim nastavnim programima ili prema specijalnim potrebama polaznika. Na časovima se posebna pažnja može usmeriti na konverzaciju, gramatika, pripremu za intervju, polaganje ispita i sl. Individualni časovi mogu biti interesantni đacima i studentima za popravljanje ocena iz stranog jezika u školi, dobijanje bolje ocene na ispitu itd. Naročito su pogodni za one polaznike koji žele da se ohrabre u komunikaciji i steknu veće samopouzdanje.


Kod ovakvih časova sami određujete način i dinamiku nastave. Cena individualnih časova u Školi stranih jezika Liber je često niža od cene privatnih časova preko oglasa. Dodatna pogodnost je što na kraju nivoa po želji polažete ispit i dobijate diplomu na srpskom i stranom jeziku.