INDIVIDUALNI časovi

Individualni časovi - nastavnik je tu samo za Vas

Ovaj vid nastave idealan je za vas koji želite maksimalno da iskoristite raspoloživo vreme i brže se osposobite za komunikaciju na stranom jeziku, jer će predavač svo svoje vreme posvetiti isključivo Vama.

Individualni časovi mogu biti interesantni đacima i studentima za popravljanje ocena iz stranog jezika u školi, dobijanje bolje ocene na ispitu itd. Naročito su pogodni za one polaznike koji žele da se ohrabre u komunikaciji i steknu veće samopouzdanje.

Organizacija nastave

Individualni časovi podrazumevaju rad profesora sa jednim učenikom.

Nastava se odvija 1x, 2x, ili više puta nedeljno, po želji polaznika, i u skladu sa postojećim rasporedom Škole.

Časovi traju 90 minuta.

Zakazani termini podrazumevaju unapred određene dane i vreme održavanja časova.

Škola polaznicima obezbeđuje besplatnu literaturu kao i audio materijal.

 

Pogledajte i druge vidove nastave

Kako su osmišljeni naši časovi

Časovi su osmišljeni tako da polaznici sve vreme komuniciraju  sa predavačem na stranom jeziku. Profesor vodi tok časa u pravcu osnovnih veština. Čitanje, razgovor, slušanje i pisanje potpomognuti su lekcijama iz gramatike i leksike. Polaznici se postepeno uvode u samostalno snalaženje u realnim životnim situacijama. Osim materijala iz udžbenika, naši profesori na časovima redovno organizuju brojne zabavne aktivnosti. Igre, podele uloga, popularne pesme na jeziku koji se uči, pantomima, samo su neke od naših omiljenih aktivatora govora. Osim toga, naši predavači primenjuju i mnoge druge kreativne ideje. Takav pristup umnogome pomaže našim učenicima da se oslobode eventualne nelagodnosti u pogledu govora i upotrebe stranog jezika.

Da biste postigli najbolji efekat u učenju, potrebno je da budete na nivou koji odgovara Vašim potrebama i znanju.

Nivo poznavanja stranog jezika određujemo na besplatnom testiranju, onlajni u prostorijama škole, tako da se udžbenik i propratni materijal usklađuju sa nivoom znanja svakog polaznika ponaosob.

Kod ovog tipa nastave cene su daleko povoljnije od onih koje ćete naći u drugim školama stranih jezika.

Sertifikati

Na kraju svakog kursa učenici polažu završni ispit na osnovu kojeg izdajemo sertifikat o položenom ispitu na srpskom i stranom jeziku. Kursevi se takođe mogu koristiti kao priprema za polaganje ispita u akreditovanim institucijama i sticanje međunarodno priznatih diploma.

Online Lekcije

Naučite korisne fraze iz domena leksike i gramatike engleskog, nemačkog i ruskog jezika. Pratite naše objave na sajtu i društvenim mrežama i iskoristite sve besplatne lekcije koje delimo sa Vama.
Besplatno