TAKE IT EASY

Prevođenje na strani jezik i sa stranog jezika nije uvek lako. Naročit problem učenicima (a bogme i prevodiocima) stvaraju ustaljene fraze, idiomi, izreke i slično.

Ovako je na jednom od naših časova izgledao prevod ove, naizgled, jednostavne fraze:

Prof. Marija: „Šta znači naslov naše lekcije „Take it easy“?

Učenik: „Pa to je lako.“

Prof. Marija: „Kako bi to preveo?“

Učenik: „Uzmi ga lagano“.

Bukvalan prevod našeg đaka je, naravno, izazvao opšti smeh u učionici, ne samo zato što nije tačan, nego i zbog toga što bi se mogao protumačiti na nezgodan način u našem jeziku 🙂

A da li Vi znate šta tačno znači engleski idiom TAKE IT EASY?

Čitajte dalje