Engleski jezik

Engleski jezik - nasušna potreba savremenog čoveka

O potrebi dobrog poznavanja engleskog jezika u današnjem vremenu izlišno je i govoriti. Može se reći da se u većini najrazvijenijih zemalja engleski jezik više i ne smatra stranim jezikom. Nažalost, učenik koji prođe kroz domaći školski sistem najčešće nije obučen da engleski koristi u praksi. Zato je upis na kurs engleskog realna potreba svih koji teže boljem zaposlenju, obrazovanju, napredovanju u poslu ili hobiju kojim se bave, a takođe i za sve one koji prosto vole putovanja ili, recimo, surfovanje internetom.

Časovi engleskog jezika obično se odvijaju 2 puta nedeljno po 90 minuta. Jedan kurs traje 4 meseca, odnosno 32 časa.

Grupe se formiraju od polaznika sa približno jednakim nivoom znanja jezika i sastavljene su od 4-6 polaznika, što je optimalan broj za uspešno vođenje nastave.

U toku kursa akcenat je podjednako usmeren kako na gramatiku engleskog jezika, tako i na realnu komunikaciju, što je i osnovni cilj kursa.

Kurs engleskog podeljen je na 5 nivoa, od početnog do naprednog. Za one koji su završili kurseve engleskog u nekoj drugoj školi, relevantni su nazivi nivoa na engleskom, jer su nazivi na srpskom uslovni i mogu se razlikovati od škole do škole.

A1 – Početni (Elementary)

A2 – Predsrednji (Pre-Intermediate)

B1 – Srednji (Intermediate)

B2 – Viši (Upper-Intermediate)

C1 – Napredni (Advanced)

Nivo poznavanja engleskog jezika određujemo na besplatnom testiranju, tako da se grupe formiraju od polaznika sa jednakim nivoom znanja. Grupe su od 4 do 6 polaznika.

Kursevi engleskog jezika organizuju se kao grupni časovi, individualni časovi, poluindividualni časovi, ili mini-grupe

U nastavi se koriste brižljivo odabrani programi English File (Oxford), Cutting Edge (Longman), Inside Out (Macmillan), a po potrebi i drugi udžbenici renomiranih svetskih izdavača.

Sertifikati

Na kraju svakog kursa polaže se test na osnovu kojeg izdajemo sertifikat o položenom ispitu na srpskom i engleskom jeziku. Kursevi se takođe mogu koristiti kao priprema za polaganje ispita u Britanskom Savetu i sticanje međunarodno priznatih diploma.