INDIVIDUALNI časovi

ORGANIZACIJA NASTAVE

 • Individualni časovi podrazumevaju rad profesora sa jednim učenikom.
 • Nastava se odvija 1x, 2x, ili više puta nedeljno, po želji polaznika, i u skladu sa postojećim rasporedom Škole LIBER
 • Određivanje nivoa znanja obavlja se onlajn i u našoj školi
 • Časovi traju 90 minuta (dvočas)
 • Zakazani termini podrazumevaju unapred određene dane i vreme održavanja časova
 • Škola polaznicima obezbeđuje besplatnu literaturu kao i audio materijal

KOME SU NAMENJENI INDIVIDUALNI ČASOVI

Ovaj vid nastave idealan je za osobe koje bi da maksimalno iskoriste raspoloživo vreme i brže se osposobe za komunikaciju na stranom jeziku. Individualni časovi mogu biti interesantni đacima i studentima za popravljanje ocena iz stranog jezika u školi, dobijanje bolje ocene na ispitu itd. Naročito su pogodni za one polaznike koji žele da se ohrabre u komunikaciji i steknu veće samopouzdanje.

ISPITI I SERTIFIKATI

Na kraju kursa polaznici imaju mogućnost da polažu završni ispit i, po položenom ispitu, besplatno dobijaju diplomu na srpskom jeziku i jeziku koji su polagali.

PLAĆANJE

 • Cena individualnih časova je 1.250 – 1.400 din. za 90 minuta
 • Plaćanje se vrši pre ili posle svakog dvočasa ili unapred za dogovoreni period
 • Ovaj vid nastave ima predviđen popust za plaćanje 4 ili više časova u paketu
 • Polaznici mogu otkazati čas najviše 2 X mesečno, najkasnije prethodnog dana
 • Ukoliko polaznici otkažu svoj dolazak na dan kada je čas zakazan, plaća se polovina cene časa
 • Takođe, kod prethodno najavljenih godišnjih odmora, službenih putovanja, iznenadne bolesti ili bolničkog lečenja, u slučaju odsustva za vreme državnih praznika ili ako je profesor otkazao čas, polaznici nisu u obavezi da plate neodržane časove