A hundred or a thousand?

Da li brkate brojeve 100 i 1000 na engleskom? Mnogi će na ovo pitanje odgovoriti potvrdno. Evo ilustracije kako jedna ovakva uobičajena greška može napraviti papazjaniju u Vašem životu (ili učenju).
Jednog dana rekla sam svojim polaznicima na višem kursu da za domaći napišu sastav od oko 250 reči. Naravno, sve to izgovorila sam na engleskom. Na sledećem času jedna učenica mi je prišla i uplašeno rekla: „Profesorka, izvinite, ja sam uradila domaći, ali STVARNO nisam mogla da napišem više od 2.000 reči! Hoćete li ipak da mi pregledate?“
(Tog dana je zapamtila razliku između hundred i thousand) 🙂