Učenje dva jezika istovremeno

da li je moguće učiti dva strana jezika u isto vreme?

Mnogi naši polaznici imaju ovu dilemu kada dođu u našu školu. Odgovor na ovo pitanje svakako je DA, moguće je. Možete učiti dva strana jezika istovremeno ako dobro organizujete vreme, ako im poklonite jednaku pažnju i posvećenost.

dva jezika

Odaberite jezike iz različitih jezičkih grupa

Lakše ćete usvojiti 2 strana jezika ukoliko oni nisu previše slični. Od evropskih jezika najpopularniji su engleski, nemački, španski, italijanski, ruski, a u poslednjih nekoliko godina, i švedski i norveški. Engleski, nemački, švedski i norveški pripadaju grupi germanskih jezika. Španski i italijanski su deo romanskih, a ruski je, naravno, slovenski jezik. Najbolja odluka bila bi, na primer, odabrati jedan germanski i jedan romanski jezik. Ili možda jedan slovenski , a drugi iz germanske grupe. Najunosnija kombinacija današnjice su engleski i nemački. Ova dva jezika imaju istu osnovu, germansku. Međutim, moguće je savladati oba jezika istovremeno, jer imaju i značajne razlike u gramatici, redu reči u rečenicama, postojanju ili nepostojanju padeža, i slično. Ne bi trebalo birati 2 veoma slična jezika, poput italijanskog i španskog, ruskog i ukrajinskog, i tome slično.

Različit nivo znanja dva jezika

Za bolje rezultate i lakše usvajanje, najbolje bi bilo da za jedan jezik već imate solidnu osnovu. Recimo da ste u osnovnoj i srednjoj školi dobro savladali engleski jezik, a sa nemačkim stojite slabije. U tom slučaju možete ići na kurseve i engleskog i nemačkog jezika, jer ćete engleski usavršavati, a nemački ćete možda učiti od početka. Kada već imate dobru osnovu, veliki fond reči, i bili ste u čestom kontaktu sa jednim jezikom, učenje novog jezika biće znatno lakše. Razlog tome je što su evropski jezici bazirani na sličnim principima, pa ono što važi u jednom jeziku, verovatno važi i u drugom. Veliki broj reči je internacionalnog karaktera, tako da ćete lakše učiti i novu leksiku. Uzmimo za primer reč „informacija“ – u engleskom information, u ruskom информация, u nemačkom information (sa malo drugačijim izgovorom glasova nego u engleskom), itd. I sam maternji jezik pomoći će Vam u ovom pogledu.

mentalno razdvajanje dva jezika

U praksi se pokazalo da kada mala deca uče 2 jezika, jer su im roditelji različitih nacionalnosti, ona očev maternji jezik govore isključivo sa ocem, a majčin jezik samo sa majkom. Time je jasno razgraničena leksika dva jezika deteta koje polako uči da govori. Kada i Vi počnete da učite dva strana jezika, pokušajte sličnim malim trikovima da razdvojite dva jezika u svom umu i time izbeći mešanje reči i pravila. Na primer, nove reči za jedan jezik pišite jednom bojom, a za drugi jezik drugom bojom. Odaberite dva različita mesta u kući na kojima ćete učiti, ponavljati, preslišavati se – ruski učite u dnevnoj sobi, a nemački u spavaćoj. Jedan jezik ponavljajte ponedeljkom i sredom, a drugi utorkom i četvrtkom. Na taj način, Vaš um će nepogrešivo razdvojiti dva jezika, olakšati i ubrzati učenje.