Predstavljanje na nemačkom

Ovako se predstavljamo

Na nemačkom, kao i na drugim jezicima, predstavićemo se imenom (ako je potrebno i prezimenom), reći ćemo odakle smo i šta smo po profesiji. Na kraju učtivo je pitati i druge osobe za ime. Baš kao i srpski, i nemački jezik poznaje persiranje i obraćanje na "ti".

Hallo! Ich bin...

1. Hallo! = Zdravo!

2. Ja se zovem …, ja sam …,  ili moje ime je … na nemačkom možete reći na više načina:

  • Ich bin Ana. = Ja sam Ana.
  • Ich heiße Ana. = Zovem se Ana.
  • Mein Name ist Ana. = Moje ime je Ana.

2. Ich komme aus Serbien. = Ja dolazim iz Srbije.

3. Ich bin Journalist(in). = Ja sam novinar(ka).

4. Wie heißt du? = Kako se ti zoveš?

5. Wie heißen Sie? = Kako se Vi zovete?

Primeri

Hallo! Mein Name ist Pedro. Ich komme aus Spanien. Ich bin Student.

Zdravo! Moje ime je Pedro. Dolazim iz Španije. Ja sam student.

Hallo Johan! Ich heiße Klara Meinhardt. Ich komme aus Wien. Ich bin Lehrerin. Wie heißt du?

Zdravo, Johane! Zovem se Klara Mainhart. Dolazim iz Beča. Nastavnica sam. Kako se ti zoveš?

Hallo! Ich bin Johan. Ich komme aus Deutschland. Ich bin Journalist. Wie heißen Sie?

Ja sam Johan. Dolazim iz Nemačke. Novinar sam. Kako se Vi zovete?

KVIZ

Dopunite rečenice rečima sa spiska. Zatim proverite tačnost svakog odgovora klikom na ključ.

Wie - bin - Sie - Ich - komme - Deutschland - Professor - Mein - aus - Name

Savet

Rečenice koje ste naučili na nemačkom jeziku prevedite na maternji jezik. Zatim te prevedene primere, ne gledajući ih na nemačkom jeziku, pokušajte ponovo da prevedete na nemački. Prevod proverite i ispravite eventualne greške.