Poštapalice

Neke reči i fraze u engleskom jeziku kao što su: like, actually, definitely, I mean, you know, itd., zovu se „CRUTCH“ words, odnosno poštapalice (od engl. crutch = štaka).

Poštapalice su reči koje se prečesto koriste u govoru, a na njih se oslanjamo kada smo slabi sa rečima, baš kao što se oslanjamo na štake kada su nam slabe noge. Zbog toga ih treba što pre odbaciti tako što ćemo svoj fond reči obogatiti novom leksikom.