Nacrtaj – Pogađaj!

 Ako ste pomislili da je ova slika produkt dečjeg stvaralaštva – pogađajte ponovo!

Nacrtaj - Pogađaj!

Ovo je igra za odrasle koji uče strane jezike, a crtzeži su delo mojih đaka umetnika 🙂

Igra „Nacrtaj – Pogađaj!“ jedna je od najomiljenijih u svim mojim grupama i na svim nivoima. Suština igre je u tome dajedan polaznik nacrta zadatu reč ili frazu na tabli, a ostali je pogađaju. Onaj ko pogodi sledeći je na redu da crta.

Osim što polaznicima omogućava obnavljanje i bolje zapamćivanje naučenih reči, ova jednostavna igrica unosi takmičarski duh među učenike (iako na kraju nema pobednika, svi đaci se utrkuju ko će prvi da pogodi zadatu reč), „odlepljuje“ ih od klupe i stolice na kojima provode većinu vremena učeći strani jezik, a takođe daje prostora njihovoj mašti i kreativnosti. Osim toga, uloga nastavnika, koji inače piše na tabli, stoji ispred nje i predaje, sada se predaje svakom polazniku u grupi, a u tom smislu ne treba ni govoriti koliko je upravo ovaj momenat važan za osamostaljivanje učenika.

U početku, đaci su malčice nesigurni i stidljivi, ali kako crteži niču jedan za drugim na tabli, tako raste i njihovo samopouzdanje i želja da budu bolji od svojih prethodnika u ilustrovanju zadatih primera. Na času tokom ove aktivnosti ima neobično mnogo smeha, jer su crteži smešni, nespretni, neki su pojednostavljeni, a neki sa puno detalja, pa polaznici već za nekoliko minuta počinju da se šale sa onim ko je izašao da crta. Međutim, ima i zapažanja poput onih u kojima se polaznici oduševljavaju načinom razmišljanja pojedinaca i realizacijom ilustracija koje čak često imaju i prenesena značenja, a ne uvek bukvalna.

Gore pomenuti čas bio je posvećen obnavljanju leksike koja se tiče fizičkog izgleda ljudi i njihovih osećanja (nivo Srednji, Intermediate – B1)

Ako želite, možete i Vi da proverite svoje znanje engleskog – pokušajte da povežete reči sa ilustracijama na slici gore

medium height      overweight      excited      terrifying

shoulder-length hair      fringe      well-built      depressed

bald      mustache      beard      straight hair      pony tail

Rešenje ćete naći na donjem linku