Idiomi i izreke sa rečju „Jabuka“

Šta sve možete da kažete rečju „APPLE“, a da ne mislite na jabuku:


The apple doesn’t fall far from the tree

Iver ne pada daleko od klade


You are the apple of my eye

Ti si zenica moga oka


Apples and oranges

To su babe i žabe