Kako se koristi glagol GO

U engleskom jeziku glagol GO ponekad može da predstavlja problem.

Naši polaznici često ne znaju kada treba reći samo Go, kada Go to, a kada Go for ili Go on.

Ovaj kratki ilustrovani podsetnik dobro će doći svima onima koji imaju poteškoća sa najučestalijim glagolom u engleskom jeziku.