Pohvale na ruskom i engleskom

Za sve one koji uče ili već govore 2 jezika – engleski i ruski, ova objava biće od velike koristi.

Naučićete nekoliko korisnih fraza koje koristimo da nekoga pohvalimo.