Hot Verbs – Go to the…

Šta ide uz glagol GO?

Glagol GO u engleskom jeziku koristi se uz različite vrste reči, njihove oblike i predloge. Nekada se ovaj često upotrebljavani glagol slaže sa imenicom, a nekada sa glagolom. U pojedinim slučajevima posle glagola GO treba staviti predlog „to„, u drugim slučajevima „on„, a u nekim frazama on se upotrebljava bez predloga.

„Go to the…“

U ovoj lekciji naučićete koje fraze se koriste sa predlogom „to“. „Go to the… “ reći ćemo kada idemo na neko konkretno mesto, u neki objekat, kao što su banka, pošta, bazen, bioskop, i slično. Pogledajte sliku i zapamtite mesta koje se vezuju za ovu jezičku konstrukciju.

Primeri u rečenicama

  • We usually go to the swimming pool on Sundays.
  • Are you going to the theatre tonight?
  • Sarah went to the bank a few minutes ago.
  • Maybe I’ll go to the market later. Do you need anything?
  • We didn’t go to the cinema last night, we watched TV at home.

Pogledajte i objavu u kojoj se glagol GO koristi bez predloga, uz drugi glagol koji ima nastavak „-ing„.