Classroom Language

Jezik koji koristimo u učionici

Veoma je važno da od početka učenja stranog jezika govorimo na tom jeziku kad god i koliko god možemo. Ustaljenje rečenice u ovoj lekciji lako ćete naučiti i moći ćete da ih koristite svakodnevno na časovima engleskog.

Šta kaže nastavnik

 • Open your books, please.
 • Go to page 35.
 • Read the text.
 • Look at the board.
 • Close the door, please.
 • Otvorite knjige.
 • Idite na str. 35.
 • Pročitaj tekst.
 • Pogledajte na tablu.
 • Zatvori vrata, molim te.

Šta Vi kažete nastavniku

 • Sorry I’m late.
 • Can you repeat that, please?
 • I don’t understand.
 • What does ___ mean?
 • Can you spell that, please?
 • Izvinite što kasnim.
 • Možete li da ponovite, molim Vas?
 • Ne razumem.
 • Šta ___ znači?
 • Možete li to da spelujete?

Proverite koliko ste naučili

Da li umete da dešifrujete sličice na engleskom?

Klikom na ključ ispod slike otvorićete tačan odgovor.

1

Go to page 27.

2

Open your books, please.

3

Look at the board.

4

Read the text.

5

Sorry I’m late.

6

I don’t understand.

7

What does it mean?

8

Can you spell that, please?