WILL ili GOING TO

Svi oni koji uče engleski jezik ponekad su u nedoumici kada za budućnost da upotrebe WILL, a kada GOING TO.

Evo jednostavnog objašnjenja kako ova 2 vremena koristimo za predviđanja u budućnosti:

GOING TO

WILL

Upotreba: kada imamo „dokaz“ da će se nešto desiti. Upotreba: kada iskazujemo svoje mišljenje o nečemu što će se desiti.
Na slici su dva dečaka – Džimi i Džoni, sa mamom koja je trudna. Dečaci vide mamin veliki stomak, koji je dokaz da je unutra beba, pa mogu sa sigurnošću da tvrde šta će se uskoro dogoditi.

Zato su nam novost saopštili ovako:

Mommy is going to have a baby!

Dečaci ne mogu da vide bebu kroz mamin stomak.

Ako pretpostavimo da mama i tata nisu želeli da saznaju pol trećeg deteta, dečaci mogu samo da iskažu svoje mišljenje o tome da li će dobiti batu ili seku:

„We think it will be a girl!“


Evo još nekoliko primera:

1.

a) Look at those dark clouds! It is going to rain! (tamni oblaci kao dokaz)

b) Oh, I have a strong headache! I think it will rain. (mišljenje)

2.

a) I think Novak will win the match today. He is playing really well these days. (mišljenje)

b) Look at the result! It’s 5:1 for Novak in the last set! He is definitely going to win this match! (rezultat kao dokaz)


Pratite dešavanja na blogu i on-line lekcije u školi LIBER i učite zajedno sa nama.