Present Simple ili Present Perfect?

Koja od ove dve rečenice je tačna?

a) I have lived in Belgrade for 10 years.

b) I live in Belgrade for 10 years.

Kada treba reći rečenicu na engleskom koja je u našem jeziku u sadašnjem vremenu, verovatno često imate dilemu – da li da upotrebite Present Simple ili Present Perfect Tense.

Ovo jednostavno objašnjenje rešiće Vaše nedoumice.

The Present Simple Tense

The Present Perfect Tense

Prosto sadašnje vreme upotrebićemo kada želimo da iskažemo neku činjenicu:

1. Ja živim u Beogradu. – I live in Belgrade.

2. Mi imamo nov auto. – We have a new car.

3. Da li tvoj brat radi? – Does your brother work?

Present Perfect ćemo upotrebiti kada želimo da kažemo koliko dugo traje neka radnja.

1. Živim u Beogradu već 10 godina. – I have lived in Belgrade for 10 years.

2. Mi imamo ovaj auto od prošlog leta. – We have had this car since last summer.

3. Koliko dugo on radi u ovoj firmi? – How long has he worked in this company?

Ako želite da proverite koliko dobro ste razumeli i usvojili razliku između Present Simple i Present Perfect vremena, uradite kratak test na ovu temu, klikom na donje dugme.