PRESENT SIMPLE 4

prethodne 3 objave objasnili smo građenje i upotrebu potvrdnog, odričnog i upitnog oblika Prostog sadašnjeg vremena u engleskom jeziku, a danas vam predstavljamo pitanja sa upitnim rečima – When? Where? Who? What? Which? Why? How? How many? How much? How often?…

Obratite pažnju na redosled reči u pitanjima koja počinju sa DO ili DOES sa jedne strane, i pitanja sa upitnim rečima sa druge.

Ako želite da utvrdite svoje znanje i proverite koliko razumete postavljanje pitanja u sadašnjem vremenu, kliknite na sadržaje ispod – vežbanja i rešenja.

Present Simple Questions Vežbanja

Present Simple Questions Rešenja