Ovako postavljamo pitanja na engleskom

Mnogi moji učenici na srednjim i nižim nivoima engleskog jezika, često nisu sigurni kada u pitanjima treba da upotrebe IS ili ARE, a kada DOES ili DO. Nekim polaznicima engleskog jezika to i nije bitno, oni postavljaju pitanja i bez ovih pomoćnih glagola, ali i to je u redu ako ih razumemo šta nas pitaju.

Ipak, kad već učite, zašto da ne naučite pravilno? Za sve one koji žele konačno da shvate razliku kada postavljaju pitanja, evo jednog krajnje jednostavnog objašnjenja:

  1. IS i ARE koristimo u pitanjima koja u sebi sadrže IMENICU, PRIDEV ili –ING nastavak.

Na primer:

Where is your sister? (imenica)

Why are you so nervous? (pridev)

When is she coming home? (come + nastavak -ing)

Napomena:

Uz zamenice You, We, They koristimo ARE

Uz zamenice He, She, It, koristimo IS

2. DO i DOES koristimo u pitanjima koja se odnose na neku RADNJU, tj. kada u rečenici imamo glagol: have, do, work, sleep, know, relax, travel…

Na primer:

Where does your sister live? (glagol, radnja, aktivnost)

Why do you feel so nervous? (glagol)

When does she usually come home? (glagol)

Napomena:

Uz zamenice I, You, We, They koristimo DO

Uz zamenice He, She, It, koristimo DOES