MUST i HAVE TO

Šta biste rekli ovoj dami? You must stop smoking! ili:  You have to stop smoking! Zapravo, možete joj reći obe rečenice, jer glagoli MUST i HAVE to imaju isto značenje …

PRESENT SIMPLE 4

U prethodne 3 objave objasnili smo građenje i upotrebu potvrdnog, odričnog i upitnog oblika Prostog sadašnjeg vremena u engleskom jeziku, a danas vam predstavljamo pitanja sa upitnim rečima – When? Where? Who? …