PRESENT SIMPLE 3

U prethodne 2 objave objasnili smo građenje i upotrebu potvrdnog i odričnog oblika prostog sadašnjeg vremena u engleskom jeziku, a ovaj post posvećen je građenju pitanja.

Upitni oblik sadašnjeg prostog vremena

Kako se prave pitanja

DO + I/you/we/they + glagol u infinitivu

DOES + he/she/it + glagol u infinitivu

Primeri

1. – Do you understand my question? – Yes, I do. / No, I don’t.

2. – Does your sister like romantic movies? – Yes, she does. / No, she doesn’t.

3. – Do we need something from the supermarket? – Yes, we do. / No, we don’t.

 

Upotreba

Pitanja u Present Simple Tense koristimo da se raspitamo za činjenice i svakodnevne aktivnosti.

  • Sve one imenice koje označavaju ljude, kao teacher, brother, student, i sl., ponašaće se isto kao he, ili she.
  • Sve imenice koje označavaju predmet, životinju ili pojavu, poput phone, laptop, book, dog, cat, rain, snow, itd, ponašaće se isto kao zamenica it.

 Does his mother cook very well? (= Does  she cook very well?)

 Does  your boss work in a big office? (= Does he work in a big office?)

 Does his mobile phone have a lot of apps? (= Does it have a lot of apps?)


  • Sve imenice koje su u množini ponašaće se kao zamenica they:

 D your parents live in Budapest? (= Do they live in Budapest?)

 Do your children have a lot of homework? (= Do they have a lot of homework?)

Test - Present Simple Tense Questions

Odaberite jednu od ponuđenih reči u pitanjima, a zatim dopunite kratak odgovor.

Kliknite na polje desno da biste otkrili tačne odgovore.

1.

– Do/Does your friend like shopping?

– No, she ___.

Does

doesn’t

2.

– Do/Does you have any brothers and sisters?

– Yes, I ___. I have 2 sisters and a brother.

Do

do

3.

– Do/Does your parents live in a house?

– No, they ___. They live in a flat.

Do

don’t

4.

Do/Does Mark’s children go to school?

– No, they ___. They are still very little.

Do

don’t

5.

– Does your boss give/gives you a lot of work?

  • Oh, yes, she ___. We all work very much.

give

does

6.

– Do/Does your mother work in a bank?

– No, she ___. She’s a teacher.

Does

doesn’t

7.

– Do John and Mary have/has children?

– Yes, they do/does. They have 2 girls.

have

do

8.

Do/Does James go out to clubs at weekends?

– Yes, he ___. Usually on Saturdays.

Does

does