PAST SIMPLE 1

The Past Simple Tense Positive Upotreba U engleskom jeziku postoji više prošlih vremena. The Past Simple (Prosto) prošlo vreme koristimo kada želimo da kažemo KADA se neka radnja desila u …

PRESENT SIMPLE 3

U prethodne 2 objave objasnili smo građenje i upotrebu potvrdnog i odričnog oblika prostog sadašnjeg vremena u engleskom jeziku, a ovaj post posvećen je građenju pitanja. Upitni oblik sadašnjeg prostog vremena …

PRESENT SIMPLE 2

The Present Simple Tense Odrični oblik   U prethodnoj objavi objasnili smo građenje i upotrebu potvrdnog oblika Prostog sadašnjeg vremena u engleskom jeziku, a danas vam pomažemo da zapamtite negaciju. …

PRESENT SIMPLE 1

The Present Simple Tense Potvrdni oblik U engleskom jeziku postoje 2 sadašnja vremena, za razliku od srpskog, u kome imamo jedno. Present Simple (Prosto) sadašnje vreme koristimo kada želimo da …