PRAVILNIK Škole

Škola stranih jezika LIBER organizuje različite vrste časova i kurseva engleskog, nemačkog i ruskog jezika: Grupni časovi, mini grupe, individualni časovipoluindividualni časovi.

Časovi u grupi

Nastava u grupi odvija se 2 puta nedeljno ili češće, časovi traju po 90 minuta (dvočas).

Standardni kursevi koji se odvijaju tokom školske godine (od septembra do juna, a po dogovoru i tokom leta) traju 32 ili 40 dvočasa (4-5 meseci) ili duže, u zavisnosti od programa nastave.

Grupe se formiraju od 4 do najviše 8 polaznika. Ukoliko u nekom trenutku broj polaznika bude manji od 4, škola ima pravo da grupu pripoji drugoj grupi ili da polaznicima ponudi nastavak po izmenjenim uslovima.

Zakazani termini u grupama su stalni i mogu se promeniti u skladu sa rasporedom škole ukoliko za to ima upražnjenih stalnih termina.

Škola svim polaznicima obezbeđuje besplatan audio materijal, a skripta po kojoj se odvija nastava dobija se u pdf formatu. Skripta se može naručiti u štampanom obliku.

Polaznici imaju pravo da odslušaju besplatno 2 časa, pre nego što se odluče za kurs. Osnovna cena standardnih kurseva je 4.000 din. mesečno, odnosno za 8 dvočasa.

Za studente, đake, penzionere, nezaposlene i sve koji završe 1 kurs u našoj školi cena je 3.600 din. mesečno (8 dvočasa). Za grupni i porodični dolazak cena je 3.200 din. mesečno (8 dvočasa). Za naknadno dovođenje prijatelja polaznik dobija popust od 25% u naredna 4 meseca uz uslov da dovedena osoba redovno pohađa kurs.

Plaćanje se vrši na mesečnom nivou kod standardnih kurseva, ili češće, srazmerno tempu nastave.

Prva rata uplaćuje se u roku od 2 nedelje od početka kursa, a ostale rate u razmaku od po mesec dana ili češće kod ubrzanih kurseva. Jedna rata obuhvata 8 održanih dvočasa. Plaćanje je moguće izvršiti u školi gotovinom, čekom ili preko računa.

U slučaju kašnjenja sa plaćanjem, polaznicima se šalje podsetnik putem sms poruke ili elektronske pošte.

Polaznici koji uz prethodnu najavu odsustvuju 4 ili više vezanih dvočasa ne plaćaju za taj period. Polaznici koji odsustvuju sa časova periodično u obavezi su da plate ceo iznos kursa.

Na kraju kursa polaznici besplatno polažu završni ispit u svojoj grupi i, po položenom ispitu, dobijaju diplomu, takođe besplatno, na srpskom jeziku i jeziku koji su polagali. Ukoliko polaznik želi da polaže završni ispit naknadno, plaća iznos individualnog dvočasa.

 

Individualni i poluindividualni časovi

Nastava se odvija 1 ili više puta nedeljno, časovi traju po 90 minuta (dvočas).

Individualni časovi = 1 polaznik; poluindividualni časovi = 2 polaznika.

Za individualne časove za uplatu od 4 ili više časova odjednom cena je 1.250 din. po času. Za pojedinačno plaćanje posle svakog časa cena je 1.300 din. Za poluindividualnu nastavu cena časa je 1.600 din. Za uplatu od 4 ili više časova odjednom cena je 1.500 din. po času.

Polaznici mogu da otkažu najviše 2 časa mesečno i to najkasnije prethodnog dana, odnosno 1 čas mesečno ako časove pohađaju 1 X nedeljno.

Ako se čas otkaže istog dana ili se prekorači broj dozvoljenih otkazivanja plaća se cena polovine časa, odnosno ceo iznos u slučaju nedolaska bez obaveštenja.

Časovi se neće naplaćivati kod prethodno najavljenih godišnjih odmora (do 3 nedelje), u slučaju bolesti, za vreme državnih praznika ili ako je profesor otkazao čas.

Škola polaznicima obezbeđuje literaturu i audio materijal.

Plaćanje se vrši pre ili posle svakog dvočasa ili za dogovoreni period unapred.

Na kraju kursa polaznici imaju mogućnost da polažu završni ispit i, po položenom ispitu, dobiju diplomu besplatno na srpskom jeziku i jeziku koji su polagali.