Poslovni engleski – Zvanična i nezvanična forma

Opšti jezik u odnosu na poslovni

Opšti i poslovni engleski jezik nemaju bitnijih razlika u pogledu gramatike. Sva pravila koja ste naučili iz gramatike u opštem jeziku, važe i u njegovoj biznis varijanti. Ono na šta posebno treba obratiti pažnju, zapravo su sinonimi za reči i fraze koje već znate, a koje treba naučiti koristiti u formalnim i neformalnim situacijama. U razgovoru sa članovima porodice, prijateljima, bliskim kolegama, i sl., koristićete reči koje su odgovarajuće za, da tako kažemo, „opuštenu“ komunikaciju. Taj segment jezika pripada opštem stilu. S druge strane, leksiku koja je prikladna u zvaničnijim slučajevima, koristićemo u poslovnoj komunikaciji sa šefom, drugim nadređenim menadžerima u firmi, u prepisci sa kolegama iz inostranstva koje malo ili nimalo ne poznajemo. Ovaj deo jezika nazivamo poslovni stil.

šta su to sinonimi?

Sinonimi su reči sličnog značenja, ali koje se ponekad koriste u različitim oblastima jezika. Npr. reč „bill“ označava račun koji treba da platimo. Ovu reč možemo koristiti kada plaćamo račun u restoranu ili kafiću. Međutim, ukoliko kupujemo odeću ili obuću, dobićemo „receipt“, a ne „bill“. Ukoliko plaćate članarinu u školi stranih jezika, ili plaćate honorar advokatu za pravne usluge, novac koji treba da uplatite zove se „fee“. I tako dalje. Pogledajte spisak sinonima za oblast „Prices and Costs“ u rečniku Macmillan Dictionary, i uporedite različite reči sa njihovom upotrebom u različitim situacijama.

formal & informal language

Na slici dole možete videti kako se koriste sinonimi za određene glagole u formalnom ili poslovnom (formal language) i opštem, t.j. nezvaničnom jeziku (informal language) .

Primeri u rečenicama
INFORMAL (opšti engleski) FORMAL (poslovni engleski)
1. I want to tell you about our new client. 1. I would like to inform you about our new client.
2. Can you tell Susan that the finance department needs the latest invoices? 2. Could you, please, tell Susan that the finance department requires the latest invoices?
3. Do you think you could help us in the next project? 3. Do you think you could assist us in the next project.
4. We must give our customers more choice. 4. We must provide our customers with more choice.
5. Did you get my e-mail yesterday? 5. Did you receive my e-mail yesterday?
6. Just a moment, I have to check your order. 6. One moment, please, I have to verify your order.
7. A lot of our buyers ask about seasonal discounts. 7. A lot of our buyers enquire about seasonal discounts.

Povezani članak: Poslovni engleski – razgovori telefonom