LINKOVI

  • U nastavi engleskog jezika najviše se oslanjamo na programe univerziteta Oxford i Cambridge i izdavača Macmillan i  Longman:

OXFORD stranica posvećena je učenju engleskog jezika, a najpopularniji program je New English File – ovde ćete naći puno korisnih informacija, online testova, dodatnih vežbanja
CAMBRIDGE odeljak posvećen učenju engleskog jezika sa pregledom programa
MACMILLAN Sajt velikog svetskog izdavača literature za učenje engleskog jezika. Od njihovih udžbenika najviše koristimo Inside Out za viši i napredni nivo
LONGMAN Još jedan vodeći svetski izdavač. Od programa ovog izdavača trenutno koristimo Language to go, New Cutting EdgeMarket Leader

  • U nastavi nemačkog jezika koristimo programe izdavača HUEBER:

Themen Aktuell

Em Neu

  • U nastavi ruskog jezika koristimo udžbenike čuvene izdavačke kuće ЗЛАТОУСТ:

Жили Были – 28 уроков русского языка для начинающихЖили Были – 12 уроков русского языка. Базовый уровень
Дорога в Россию – Учебник русского языка (первый уровень)Загадай Желание – Пособие по развитию речи для изучающих русский язык как иностранный.