GRUPNI časovi

Grupni časovi - povoljna i zabavna opcija

Grupna nastava stranih jezika u školi LIBER predstavlja najpovoljniji i najzabavniji vid učenja. Budući da je ovakav način pohađanja kurseva stranih jezika izuzetno dinamičan, interesantan, sa puno diskutovanja i razmena ideja, popularan je kod mlađe populacije, ali i starije generacije izuzetno uživaju u takvom procesu učenja.

Ukoliko pored svega navedenog volite da se upoznajete i družite, kursevi jezika u grupama su pravi izbor za Vas.

Organizacija nastave

Grupni časovi podrazumevaju rad sa 4 do 6 učenika. Ovaj vid nastave engleskog, nemačkog i ruskog jezika organizuje se po našim nastavnim programima i popularan je kod većine zainteresovanih. Kursevi u grupama naročito su pogodni za one polaznike koji vole da komuniciraju, ali žele da napreduju i samouvereno koriste strani jezik koji im je neophodan na poslu ili studijama.

Pogledajte i druge vidove nastave

Kako su osmišljeni naši časovi

Časovi su osmišljeni tako da polaznici komuniciraju u parovima ili malim grupama, a ne samo sa predavačem. Profesor je taj koji vodi tok časa u pravcu osnovnih veština. Čitanje, razgovor, slušanje i pisanje potpomognuti su lekcijama iz gramatike i leksike. Polaznici se postepeno uvode u samostalno snalaženje u realnim životnim situacijama. Osim materijala iz udžbenika, naši profesori na časovima redovno organizuju brojne zabavne aktivnosti. Igre, podele uloga, popularne pesme na jeziku koji se uči, pantomima, samo su neke od naših omiljenih aktivatora govora. Osim toga, naši predavači primenjuju i mnoge druge kreativne ideje. Takav pristup umnogome pomaže našim učenicima da se oslobode eventualne nelagodnosti u pogledu govora i upotrebe stranog jezika.

Da biste postigli najbolji efekat u učenju, potrebno je da budete u grupi koja odgovara Vašim potrebama i znanju.

Nivo poznavanja stranog jezika određujemo na besplatnom testiranju, tako da se grupe formiraju od polaznika sa jednakim nivoom znanja.

Kod ovog tipa nastave cena je daleko povoljnija od cene individualnih i poluindividualnih časova. Cene u našoj školi takođe su značajno niže od onih koje ćete naći u drugim školama stranih jezika.

Sertifikati

Na kraju svakog kursa učenici polažu završni ispit na osnovu kojeg izdajemo sertifikat o položenom ispitu na srpskom i stranom jeziku. Kursevi se takođe mogu koristiti kao priprema za polaganje ispita u akreditovanim institucijama i sticanje međunarodno priznatih diploma.