GRUPNI časovi

Organizacija nastave

Grupni časovi podrazumevaju rad sa 4 do 6 učenika. Ovaj vid nastave engleskog, nemačkog i ruskog jezika organizuje se po našim nastavnim programima i popularan je kod većine zainteresovanih. Kursevi u grupama naročito su pogodni za one polaznike koji žele da se ohrabre u komunikaciji i steknu veće samopouzdanje.

Kako su osmišljeni časovi u grupi

Časovi su osmišljeni tako da polaznici komuniciraju u parovima ili malim grupama, a ne samo sa predavačem. Profesor je taj koji vodi tok časa u pravcu osnovnih veština. Čitanje, razgovor, slušanje i pisanje potpomognuti su lekcijama iz gramatike i leksike. Polaznici se postepeno uvode u samostalno snalaženje u realnim životnim situacijama. Osim materijala iz udžbenika, naši profesori na časovima redovno organizuju brojne zabavne aktivnosti. Igre, podele uloga, popularne pesme na jeziku koji se uči, pantomima, samo su neke od naših omiljenih aktivatora govora. Osim toga, naši predavači primenjuju i mnoge druge kreativne ideje. Takav pristup umnogome pomaže našim učenicima da se oslobode eventualne nelagodnosti u pogledu govora i upotrebe stranog jezika.

Cene

Kod ovog tipa nastave cena je daleko povoljnija od cene individualnih i poluindividualnih časova. Cene u našoj školi takođe su značajno niže od onih koje ćete naći u drugim školama stranih jezika.

Sertifikati

Na kraju kursa polaznici polažu ispit i dobijaju diplomu na srpskom jeziku i jeziku koji su pohađali.