GRUPNI časovi

Ovaj vid nastave podrazumeva rad sa 4 do 10 učenika.


Grupni časovi engleskog, nemačkog i ruskog jezika organizuju se po našim nastavnim programima i popularni su kod većine zainteresovanih, a naročito su pogodni za one polaznike koji žele da se ohrabre u komunikaciji i steknu veće samopouzdanje.


Časovi su osmišljeni tako da polaznici komuniciraju u parovima ili malim grupama, a ne samo sa predavačem. Profesor je taj koji vodi tok časa u pravcu osnovnih veština – čitanje, razgovor, slušanje i pisanje, a uz podršku gramatike i učenja novih reči i fraza, ali polaznici se postepeno uvode u samostalno snalaženje u realnim životnim situacijama. Osim materijala iz udžbenika, naši profesori na časovima redovno organizuju brojne zabavne aktivnosti, kao što su igre, podele uloga, popularne pesme na jeziku koji se uči, pantomima, a takođe primenjuju i mnoge druge kreativne ideje, što umnogome pomaže našim učenicima da se oslobode eventualne nelagodnosti u pogledu govora i upotrebe stranog jezika.


Kod ovog tipa nastave cena je daleko povoljnija od cene individualnih i poluindividualnih časova, ali i od cena koje ćete naći u drugim školama stranih jezika.


Na kraju kursa polaznici polažu ispit i dobijaju diplomu na srpskom jeziku i jeziku koji su pohađali.