Mini grupe

 

NASTAVA

  • Ovaj vid nastave podrazumeva 3 polaznika u grupi.
  • Nastava se odvija 1x, 2x, ili više puta nedeljno, časovi traju po 90 minuta (dvočas).
  • Škola polaznicima obezbeđuje literaturu kao i audio materijal.
mini grupe engleski nemacki ruski

TERMINI

Zakazani termini podrazumevaju unapred određene dane i vreme održavanja časova. Cena je 1.500 din. za 90 minuta, odnosno 500 din. po polazniku.

PLAĆANJE

  • Plaćanje se vrši pre ili posle svakog dvočasa ili unapred za dogovoreni period.
  • Ovaj vid nastave nema predviđene popuste.
  • Polaznici mogu otkazati čas najviše 2 X mesečno, najkasnije prethodnog dana. 
  • Ukoliko polaznici otkažu svoj dolazak na dan kada je čas zakazan, plaća se polovina cene časa.
  • Takođe, kod prethodno najavljenih godišnjih odmora, službenih putovanja, iznenadne bolesti ili bolničkog lečenja, u slučaju odsustva za vreme državnih praznika ili ako je profesor otkazao čas, polaznici nisu u obavezi da plate neodržane časove.

ISPITI I SERTIFIKATI

Na kraju kursa polaznici imaju mogućnost da polažu završni ispit i, po položenom ispitu, besplatno dobijaju diplomu na srpskom jeziku i jeziku koji su polagali.