MINI grupe

Mini-grupe - efikasniji način učenja

Ovaj vid nastave idealan je za osobe koje žele da maksimalno iskoriste raspoloživo vreme i brže se osposobe za komunikaciju na stranom jeziku. Časovi u mini grupi naročito su pogodni za one polaznike koji žele da se ohrabre u komunikaciji i steknu veće samopouzdanje.

Osim dinamičnosti i raznolikosti koje pruža nastava sa više ljudi, ovaj tip kurseva stranih jezika omogućava da Vam nastavnik posveti više vremena, a da pritom imate priliku da na stranom jeziku razgovarate i sa drugim polaznicima, pored profesora.

Organizacija nastave

Organizovanje u mini grupe podrazumeva mali broj polaznika – od 3 do 5 učenika, – koji su na približnom nivou znanja. 

Nastava se odvija 1x, 2x, ili više puta nedeljno, po želji polaznika, i u skladu sa postojećim rasporedom Škole LIBER.

Časovi traju 90 minuta.

Zakazani termini podrazumevaju unapred određene dane i vreme održavanja časova.

Škola polaznicima obezbeđuje besplatnu literaturu kao i audio materijal.

Pogledajte i druge vidove nastave

Kako su osmišljeni naši časovi

Časovi su osmišljeni tako da polaznici komuniciraju između sebe, a ne samo sa predavačem. Profesor je taj koji vodi tok časa u pravcu osnovnih veština. Čitanje, razgovor, slušanje i pisanje potpomognuti su lekcijama iz gramatike i leksike. Polaznici se postepeno uvode u samostalno snalaženje u realnim životnim situacijama. Osim materijala iz udžbenika, naši profesori na časovima redovno organizuju brojne zabavne aktivnosti. Igre, podele uloga, popularne pesme na jeziku koji se uči, pantomima, samo su neke od naših omiljenih aktivatora govora. Osim toga, naši predavači primenjuju i mnoge druge kreativne ideje. Takav pristup umnogome pomaže našim učenicima da se oslobode eventualne nelagodnosti u pogledu govora i upotrebe stranog jezika.

Da biste postigli najbolji efekat u učenju, potrebno je da budete u grupi koja odgovara Vašim potrebama i znanju. Nivo poznavanja stranog jezika određujemo na besplatnom testiranju.

Preciznije određivanje nivoa znanja obavlja se onlajn i u našoj školi, a u slučaju nejednakosti nivoa znanja među polaznicima, program se uglavnom prilagođava nižem nivou. Izuzetno, po želji polaznika, može se prilagoditi i drugačije.

Kod ovog tipa nastave cena je daleko povoljnija od cene individualnih i poluindividualnih časova. Cene u našoj školi takođe su značajno niže od onih koje ćete naći u drugim školama stranih jezika.

Sertifikati

Na kraju svakog kursa učenici zajedno polažu završni ispit na osnovu kojeg izdajemo sertifikat o položenom ispitu na srpskom i stranom jeziku. Kursevi se takođe mogu koristiti kao priprema za polaganje ispita u akreditovanim institucijama i sticanje međunarodno priznatih diploma.

Online Lekcije

Naučite korisne fraze iz domena leksike i gramatike engleskog, nemačkog ili ruskog jezika. Pratite naše objave na sajtu i društvenim mrežama i iskoristite sve besplatne lekcije koje delimo sa Vama.
Besplatno