Engleski jezik

Engleski jezik – nasušna potreba savremenog čoveka

O potrebi dobrog poznavanja engleskog jezika u današnjem vremenu izlišno je i govoriti. Može se reći da se u većini najrazvijenijih zemalja engleski jezik više i ne smatra stranim jezikom. Nažalost, učenik koji prođe kroz domaći školski sistem najčešće nije obučen da engleski koristi u praksi. Zato je upis na kurs engleskog realna potreba svih koji teže boljem zaposlenju, obrazovanju, napredovanju u poslu ili hobiju kojim se bave, a takođe i za sve one koji prosto vole putovanja ili, recimo, surfovanje internetom.

Nivoi znanja engleskog jezika

Tečaj engleskog podeljen je na nekoliko nivoa, od početnog do naprednog, u zavisnosti od prethodnog stepena znanja. Za one koji su završili kurseve engleskog u nekoj drugoj školi, relevantni su nazivi nivoa na engleskom, jer su nazivi na srpskom uslovni i mogu se razlikovati od škole do škole.

A1 – Elementary Osnovni nivo (sa predznanjem)
A2 – Pre-intermediate Predsrednji nivo
B1 – Intermediate Srednji nivo
B2 – Upper-intermediate Viši nivo
C1 – Advanced Napredni nivo

Testiranje i programi koje koristimo

  • Nivo poznavanja engleskog jezika određujemo na besplatnom testiranju, tako da se grupe formiraju od polaznika sa jednakim nivoom znanja. Grupe su od 4 do 6 polaznika.
  • U nastavi se koriste brižljivo odabrani programi English File (Oxford), Cutting Edge (Longman), Inside Out (Macmillan), a po potrebi i drugi udžbenici renomiranih svetskih izdavača.

Sertifikati

Na kraju svakog kursa polaže se test na osnovu kojeg izdajemo sertifikat o položenom ispitu na srpskom i engleskom jeziku. Kursevi se takođe mogu koristiti kao priprema za polaganje ispita u Britanskom Savetu i sticanje međunarodno priznatih diploma.

Ostalo iz naše ponude

  • Cena za kurs engleskog je 3.200 – 4.000 din. mesečno (za 8 dvočasa). Za detalje pogledajte pravilnik škole.
  • Tokom leta, a po potrebi i tokom godine organizujemo intenzivne (letnje) kurseve, 3-5 puta nedeljno po dvočas.
  • Individualni i poluindividualni časovi engleskog organizuju se po našim nastavnim programima ili prema specijalnim potrebama polaznika (konverzacija, gramatika, priprema za intervju, polaganje ispita i sl.).