Engleski jezik

Engleski jezik je nasušna potreba savremenog čoveka

Kurs engleskog u školi stranih jezika

O potrebi dobrog poznavanja engleskog jezika u današnjem vremenu izlišno je i govoriti. Može se reći da se u većini najrazvijenijih zemalja engleski jezik više i ne smatra stranim jezikom.

 

Nažalost, učenik koji prođe kroz domaći školski sistem najčešće nije obučen da engleski koristi u praksi. Zato je upis na kurs engleskog realna potreba svih koji teže boljem zaposlenju, obrazovanju, napredovanju u poslu ili hobiju kojim se bave, a takođe i za sve one koji prosto vole putovanja ili, recimo, surfovanje internetom.

Nivoi znanja engleskog jezika

Tečaj engleskog podeljen je na nekoliko nivoa, od početnog do naprednog, u zavisnosti od prethodnog stepena znanja. Za one koji su završili kurseve engleskog u nekoj drugoj školi, relevantni su nazivi nivoa na engleskom, jer su nazivi na srpskom uslovni i mogu se razlikovati od škole do škole.

Cena za kurs engleskog je 3.000 – 3.600 din. mesečno (za 8 dvočasa). Za detalje pogledajte pravilnik škole.


A0  –   Početni (beginner) bez predznanja


A1  –   Osnovni 1 i 2 (elementary) sa predznanjem


A2  –   Predsrednji 1 i 2 (pre-intermediate)


B1  –   Srednji 1 i 2 (intermediate)


B2  –   Viši 1 i 2 (upper-intermediate)


C1  –   Napredni 1 i 2 (advanced)


Testiranje i programi koje koristimo

Nivo poznavanja engleskog jezika određujemo na besplatnom testiranju, tako da se grupe formiraju od polaznika sa jednakim nivoom znanja. U grupama je maksimalno 10 polaznika (u praksi je broj đaka najčešće manji) .

U nastavi se koriste brižljivo odabrani programi English File (Oxford), Cutting Edge (Longman), Inside Out (Macmillan), a po potrebi i drugi udžbenici renomiranih svetskih izdavača.

Sertifikati

Na kraju svakog kursa polaže se test na osnovu kojeg izdajemo sertifikat o položenom ispitu na srpskom i engleskom jeziku. Kursevi se takođe mogu koristiti kao priprema za polaganje ispita u Britanskom Savetu i sticanje međunarodno priznatih diploma.

Ostalo iz naše ponude

Tokom leta, a po potrebi i tokom godine organizujemo intenzivne (letnje) kurseve u trajanju od mesec dana (5 puta nedeljno po dvočas).

Individualni i poluindividualni časovi engleskog organizuju se po našim nastavnim programima ili prema specijalnim potrebama polaznika (konverzacija, gramatika, priprema za intervju, polaganje ispita i sl.).

Svi kursevi engleskog održavaju se na Novom Beogradu u prostranim, pravim školskim učionicama.