CENOVNIK

ENGLESKI

 • Trajanje: 4 meseca
 • Fond: 32 dvočasa
 • Rad u grupi od 4-6 polaznika
 • 3.200 – 4.000 din/mesečno

NEMAČKI

 • Trajanje: 3 – 5 meseci 
 • Fond: 40 dvočasa
 • Rad u grupi od 4-8 polaznika
 • 3.200 – 4.000 din/mesečno

RUSKI

 • Trajanje: 4 meseca
 • Fond: 32 dvočasa
 • 1.400 din. – 1.800 din. po dvočasu

Kursevi u grupama

Grupni časovi podrazumevaju rad sa 4 do 6 učenika. 

Redovna cena kursa je 4.000 din. mesečno.

Učenici, studenti, nezaposleni, penzioneri, i polaznici koji su već završili 1 kurs u našoj školi, plaćaju cenu od 3.600 din. mesečno

Individualni časovi

Individualni časovi podrazumevaju rad nastavnika sa jednim učenikom.

Cena časa od 90 min. je 1.400 din.

Popust na paket od 4 dvočasa – 5.000 din.

Poluindividualni časovi

Ovaj vid učenja podrazumeva 2 polaznika u grupi.

Cena časa od 90 min. je 1.600 din.

Popust na paket od 4 dvočasa – 6.000 din.

Mini-grupe

Časovi u mini grupi znače da profesor radi sa tri polaznika.

Cena časa od 90 min. je 1.800 din.

Popust na paket od 4 dvočasa – 6.600 din.

Redovna cena kursa stranog jezika u grupi je 4.000 din. mesečno. Ova cena važi za sve nove polaznike. Za naše učenike koji već pohađaju kurseve jezika, nove cene važiće od početka narednog kursa.

Učenici, studenti, penzioneri, nezaposleni, kao i polaznici koji su kod nas završili 1 kurs jezika, plaćaju cenu sa popustom od 3.600 din. mesečno.

Svi novi polaznici koji se na kurs u grupi upišu zajedno, plaćaju najnižu cenu kursa stranog jezika – 3.200 din. mesečno. Ova pogodnost važi i za polaznike koji su završili 10 meseci kurseva u našoj školi.