Kursevi, individualni i poluindividualni časovi engleskog, nemačkog i ruskog jezika po pristupačnim cenama

Naši polaznici u toku kursa povremeno pišu priče, bajke, eseje i druge tekstove na engleskom jeziku. Ovde ćete naći neke najuspelije i najzanimljivije pismene radove različitih tema na različitim nivoima znanja...

Kreativni umovi nalaze se svuda oko nas. Povremeno na našim časovima postoje zadaci u kojima treba dizajnirati reklamu, letak, poster ili neki drugi oblik reklame, pa naši polaznici ispoljavaju različite ideje na tom polju...

Ovaj odeljak posvećen je zanimljivostima iz oblasti stranih jezika i anegdotama sa naših časova, a koji mogu biti od koristi kako profesorima, tako i polaznicima na višim nivoima. Pratite novosti u domenu podučavanja, odabira prave škole, novih programa, metoda...

Copyright © Škola stranih jezika "LIBER"